Enkratni dodatni program 2017

Realizacija rednega in enkratnega dodatnega programa 2017

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - junij 2017
Storitev Realizacija EDP 2017 - januar - junij 2017 Odstotek realizacije EDP januar - junij 2017 glede na letni plan Realizacija redni program 2017 - januar - junij 2017 Odstotek realizacije rednega programa januar - junij 2017 glede na letni plan
Endoproteza kolena 0 0,00% 438 51,17%
Endoproteza kolka 74 54,41% 497 53,44%
Operacije hrbtenice 15 75,00% 149 53,41%
Ortopedska operacija rame 9 37,50% 121 53,54%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 40 108,11% 123 53,48%

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - julij 2017
Storitev Realizacija EDP 2017 - januar - julij 2017 Odstotek realizacije EDP januar - junlj 2017 glede na letni plan Realizacija redni program 2017 - januar - julij 2017 Odstotek realizacije rednega programa januar - julij 2017 glede na letni plan
Endoproteza kolena 0 0,00% 504 58,88%
Endoproteza kolka 81 59,56% 566 60,86%
Operacije hrbtenice 15 75,00% 170 60,93%
Ortopedska operacija rame 10 41,67% 138 61,06
Operacija na stopalu  - hallux valgus 46 124,32% 144 62,61%

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - avgust 2017
Storitev Realizacija EDP 2017 - januar - avgust 2017 Odstotek realizacije EDP januar - avgust 2017 glede na letni plan Realizacija redni program 2017 - januar - avgust 2017 Odstotek realizacije rednega programa januar - avgust 2017 glede na letni plan
Endoproteza kolena 2 3,33% 577 67,41%
Endoproteza kolka 97 71,32% 627 67,42%
Operacije hrbtenice 15 75,00% 187 67,03%
Ortopedska operacija rame 14 58,33% 152 67,26%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 46 124,32% 148 64,35%

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - september 2017
Storitev Realizacija EDP 2017 - januar - september 2017 Odstotek realizacije EDP januar - september 2017 glede na letni plan Realizacija redni program 2017 - januar - september 2017 Odstotek realizacije rednega programa januar - september 2017 glede na letni plan
Endoproteza kolena 4 6,67% 651 76,05%
Endoproteza kolka 123 90,44% 708 76,13%
Operacije hrbtenice 25 125,00% 212 75,99%
Ortopedska operacija rame 15 62,50% 172 76,11%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 46 124,32% 174 75,65%

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - oktober 2017

Storitev Realizacija EDP 2017 - januar - oktober 2017 Odstotek realizacije EDP januar - oktober 2017 glede na letni plan Realizacija redni program 2017 - januar - oktober 2017 Odstotek realizacije rednega programa januar - oktober 2017 glede na letni plan
Endoproteza kolena 9 15,00% 726 84,81%
Endoproteza kolka 140 102,94% 798 85,81%
Operacije hrbtenice 36 102,86% 237 84,95%
Ortopedska operacija rame 21 87,50% 226 100,00%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 46 100,00% 204 88,70%

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - november 2017

Storitev Plan EDP 2017 Realizacija EDP 2017 - januar - november 2017 Odstotek realizacije EDP januar - november 2017 glede na letni plan Plan redni program 2017 Realizacija redni program 2017 - januar - november 2017 Odstotek realizacije rednega programa januar - november 2017 glede na letni plan
Endoproteza kolena 60 23 38,33% 856 800 93,46%
Endoproteza kolka 136 144 105,88% 930 869 93,44%
Operacije hrbtenice 35 43 122,86% 279 261 93,55%
Ortopedska operacija rame 24 28 116,67% 226 211 93,36%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 46 46 100,00% 230 237 103,04%

 

Procesni kazalniki enkratnega dodatnega programa 2017

 

Spremembe števila vpisov na čakalnih seznamih in spremembe v  čakalni dobi na dan 30.06.2017
glede na stanje 31.05.2017
  +, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) +, - čakalna doba (v %)
  HITRO REDNO HITRO REDNO HITRO REDNO
Endoproteza kolena 0,00 5,52 -1,72 7,03 0,00 3,13
Endoproteza kolka 0,00 1,11 -1,36 6,30 0,00 1,92
Operacije hrbtenice 0,00 -0,77 8,82 1,36 0,00 1,40
Ortopedska operacija rame 0,00 3,77 6,38 -3,01 0,00 0,17
Operacija na stopalu  - hallux valgus 8,33 -2,13 -2,27 7,63 0,00 0,00

 

Spremembe števila vpisov na čakalnih seznamih in spremembe v  čakalni dobi na dan 31.07.2017
glede na stanje 30.06.2017
  +, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) +, - čakalna doba (v %)
  HITRO REDNO HITRO REDNO HITRO REDNO
Endoproteza kolena 0,00 0,65 0,00 -2,49 0,00 4,55
Endoproteza kolka 0,00 -6,59 -10,34 -6,54 0,00 -13,96
Operacije hrbtenice 0,00 2,33 0,00 1,34 0,00 -0,86
Ortopedska operacija rame 0,00 6,36 -10,00 20,44 0,00 6,71
Operacija na stopalu  - hallux valgus 5,13 -6,85 -9,30 3,73 0,00 -2,84

 

Spremembe števila vpisov na čakalnih seznamih in spremembe v  čakalni dobi na dan 31.08.2017
glede na stanje 31.07.2017
  +, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) +, - čakalna doba (v %)
  HITRO REDNO HITRO REDNO HITRO REDNO
Endoproteza kolena 0,00 6,49 1,75 -7,65 0,00 -4,64
Endoproteza kolka 0,00 11,76 -0,77 -4,38 0,00 -1,75
Operacije hrbtenice 0,00 1,52 5,41 -1,32 33,33 0,00
Ortopedska operacija rame 0,00 -3,42 -11,11 5,17 0,00 2,58
Operacija na stopalu  - hallux valgus -7,32 1,67 15,38 -0,36 0,00 0,58

 

Spremembe števila vpisov na čakalnih seznamih in spremembe v  čakalni dobi na dan 30.09.2017
glede na stanje 31.08.2017
  +, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) +, - čakalna doba (v %)
  HITRO REDNO HITRO REDNO HITRO REDNO
Endoproteza kolena 0,00 -58,54 -3,45 -7,50 0,00 -19,76
Endoproteza kolka 0,00 -47,37 12,40 -14,87 0,00 -20,54
Operacije hrbtenice 0,00 -47,76 -7,69 2,68 33,33 -16,17
Ortopedska operacija rame 0,00 -3,54 -12,50 -10,53 0,00 -8,49
Operacija na stopalu  - hallux valgus 36,84 -11,84 -2,22 6,86 0,00 -2,79

 

Spremembe števila vpisov na čakalnih seznamih in spremembe v  čakalni dobi na dan 31.10.2017
glede na stanje 30.09.2017
  +, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) +, - čakalna doba (v %)
  HITRO REDNO HITRO REDNO HITRO REDNO
Endoproteza kolena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17
Endoproteza kolka 0,00 10,00 7,59

-4,30

0,00 -2,25
Operacije hrbtenice 0,00 4,29 0,00 -1,30 -25,00 0,00
Ortopedska operacija rame 0,00 8,26 2,86 7,45 0,00 7,73
Operacija na stopalu  - hallux valgus -15,38 9,70 0,00 0,00 0,00 -1,08

 

Spremembe števila vpisov na čakalnih seznamih in spremembe v  čakalni dobi na dan 30.11.2017
glede na stanje 31.10.2017
  +, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) +, - čakalna doba (v %)
  HITRO REDNO HITRO REDNO HITRO REDNO
Endoproteza kolena 0,00 -10,29 19,64 4,47 0,00 2,55
Endoproteza kolka 0,00 -18,18 8,33 10,96 0,00 6,90
Operacije hrbtenice 0,00 2,74 5,56 3,08 0,00 3,11
Ortopedska operacija rame 0,00 -17,80 -2,78 4,01 0,00 -2,55
Operacija na stopalu  - hallux valgus -9,09 -1,36 16,00 0,76 0,00 0,00

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

La buona salute vale più di ogni grande ricchezza.

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Numero di telefono

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Numero del fax

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija