Kurilno olje ekstra lahko 2019

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe in sicer je novi rok do 13. 5. 2019, do 10.00 ure.

Spremenil je tudi elektronski naslov, prek katerega je potrebno poslati ponudbe, in sicer:

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8263

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

La buona salute vale più di ogni grande ricchezza.

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Numero di telefono

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Numero del fax

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija