Analiza ugotovitev KPK ter ukrepi OBV feb 2014

Dne 30.1.2014 je bil direktor Radoslav Marčan, dr.med., seznanjen z ugotovitvami
nadzora Komisije za preprečevanje korupcije (v nada ljevanju »Ugotovitve«), ki ga je opravila v Ortopedski bolnišnici Valdoltra (OBV).

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

La buona salute vale più di ogni grande ricchezza.

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Numero di telefono

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Numero del fax

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija