Analiza ugotovitev KPK ter ukrepi OBV feb 2014

Dne 30.1.2014 je bil direktor Radoslav Marčan, dr.med., seznanjen z ugotovitvami
nadzora Komisije za preprečevanje korupcije (v nada ljevanju »Ugotovitve«), ki ga je opravila v Ortopedski bolnišnici Valdoltra (OBV).

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Good health is worth more than all the wealth of the world.

News

8.2.2018
The meeting, with hands - on session, will be happening in Valdoltra Orthopaedic Hospital, Slovenia. We were able to brought together the most recognized surgeons in knee osteotomy area, who will be main faculties and will be sharing their...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Phone number

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax number

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija