Dan odprtih vrat

Dan odprtih vrat - petek, 8. junij 2012

Letos smo prvič organizirali Dan odprtih vrat Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Dogodek je bilsofinanciran iz evropskih sredstev mednarodnega projekta TRANS2CARE - Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva, v katerem bolnišnica sodeluje kot raziskovalni in strokovni partner.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je v zadnjem desetletju zaživela ne samo kot uspešna klinična ustanova ampak tudi kot raziskovalna institucija s poudarkom na raziskavah ortopedskih vsadkov v človeškem telesu. Zavedamo se, da je podaljšanje življenjske dobe posameznega sklepa, povezano z boljšo kvaliteto življenja naših bolnikov. Stalno spremljanje rezultatov kliničnih raziskav in raziskovalnih dosežkov znanosti o materialih ter biomedicinskega inženirstva nam omogoča uvajanje teh rezultatov v klinično prakso.

Naša bolnišnica je kot prva bolnišnica na Primorskem letos nagrajena z najvišjim mednarodnim priznanjem za kakovost in varno oskrbo bolnikov. Bolnišnica kot takšna je po svoji odličnosti na področju ortopedske diagnostike in kirurgije ter znanstvenih dosežkih prepoznavna tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru.

 

Giornata Porte Aperte - venerdi, 8. giugno 2012

Per la prima volta l`Ospedale di Valdoltra aveva organizzato la Giornata Porte Aperte nel mese di giugno. Bisogna sottolineare che l' evento era in parte finanziato dal progetto internazionale TRANS2CARE - Rete transregionale per l`innovazione ed il trasferimento tecnologico per il miglioramento della sanità, nel quale l` Ospedale di Valdoltra partecipa come partner strategico.

Nell` ultima decade l`ospedale è stato riconosciuto come istituzione clinica e di ricerca di elevata competenza nell`ambito degli impianti ortopedici. Siamo ulteriormente coscienti che il prolungamento della vita di un impianto, una volta inserito nel corpo umano, influenza la qualità di vita di ogni paziente. Per questo, il nostro obiettivo principale è di seguire di continuo i recenti progressi scientifici nel campo dei materiali e dell'ingenieria biomedica, per poi applicarli nella nostra struttura.

Accanto a tutto ciò, il nostro Ospedale, primo nella Regione del Litorale, ha ricevuto recentemente il più prestigioso riconoscimento per la migliore qualità e assistenza sanitaria ai pazienti, e, in seguito, degno di godere ulteriore prestigio in campo ortopedico nel territorio nazionale e internazionale.

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov