Publikacije

Joint Replacement Technology - 3rd Edition

V založbi Woodhead Publishing in Materials (CRC Press, Cambridge, Anglija) je izšla tretja izdaja knjige »Joint Replacement Technology«, ki jo je uredil Prof. Peter A. Revell, Prof. Emeritus, University College, London. Sodelavci Raziskovalnega oddelka smo sodelovali že pri prvi in drugi izdaji knjige leta 2008 oziroma 2014 in sicer pri poglavju »Metals for joint replacement«. Vodilni avtor pri prvi in drugi izdaji je bil Prof. Yrjö T. Konttinen iz Univerze v Helsinkih na Finskem. Pri pripravi poglavja v tretji izdaji knjige leta 2021 smo nadaljevali s sodelovanjem in poglavje posvetili spominu na pokojnega Prof. Konttinen-a. V poglavju so opisane fizikalno-kemijske lastnosti najbolj pogosto uporabljanih zlitin v ortopediji kot tudi klinični rezultati posameznih vrst vsadkov. Namenjeno je torej vsem, ki jih zanima širša tematika kovinskih ortopedskih vsadkov. Knjiga vsebuje 21 poglavij, avtorji poglavja »Metals for joint replacement« smo I. Milošev (OBV, IJS), V. Levašič (OBV), S. Kovač (OBV), T. Sillat (Univerza v Helsinkih, Finska), S. Virtanen (Univerza Friedrich-Alexander, Erlangen-Nuremberg, Nemčija), V.-M. Tianen (ORTON Orthopaedic Hospital of the Invalid Foundation, Helsinki, Finska) in R. Trebše (OBV).

Joint Replacement Technology - 3rd Edition (elsevier.com)

Modern Aspects of Electrochemistry

Pri založbi Springer je izšla nova knjiga serije Modern Aspects of Electrochemistry, ki jo je uredil Stojan S. Djokic. Gre za eminentno in najbolj znano serijo knjig na področju elektrokemije, ki izhaja že od 50-tih let prejšnjega stoletja. Šestdeseti volumen z naslovom  »Biomedical and Pharmaceutical Applications of Electrochemistry« je posvečen novim konceptom  in rezultatom na področju elektrokemijskih procesov z aplikacijami v biomedicini in farmaciji:

http://www.springer.com/gp/book/9783319318479#aboutAuthors

Ingrid Milošev je avtorica poglavja »Surface Treatments of Titanium with Antibacterial Agents for Implant Applications«. Bakterijsko vnetje ortopedskega vsadka je eden izmed resnih zapletov po operaciji. V poglavju so povzeta in kritično analizirana najnovejša dognanja na področju obdelave površine titana z ciljem zmanjšanja pojavnosti vnetja vsadka. Splošno delimo te postopke na dve vrsti: pasivne in aktivne. Med pasivne prevleke sodijo antiadhezivne prevleke, ki jih lahko pripravimo z obdelavo površine z nanotehnologijami ali z uporabo različnih polimerov. Med aktivne prevleke štejemo antimikrobne peptide, naravne polisaharide kot so hitozan in hialuron, anorganske bioaktivne snovi kot so srebro in cinkov oksid. Splošne značilnosti teh snovi so podane kot tudi njihova učinkovitost, ko so dodane prevlekam titanovega oksida in hidroksiapatita.

Sprineg has published the 60th volume of the series Modern Aspects of Electrochemistry edited by Stojan S. Djokic. This eminent and most known series of books in electrochemistry provides an overview of broad issues in electrochemistry and has been published since early 1950's. The 60th volume is entitled »Biomedical and Pharmaceutical Applications of Electrochemistry«:

http://www.springer.com/gp/book/9783319318479#aboutAuthors

Ingrid Milošev authored the chapter »Surface Treatments of Titanium with Antibacterial Agents for Implant Applications«. Bacterial infection of an implant is a serious complication after implantation. Contemporary results of various surface treatments aimed to prevent or reduce the incidence infection are reviewed and critically discussed. There are two general approaches: passive and active coatings. Passive coatings comprise antiadhesion and bacteria repellent coatings obtained via surface nanostructuring, substrate composition or surface chemistry. Active coatings are based on intrinsically antimicrobial materials like chitosan, hyaluronic acid and inorganic agents like silver and zinc oxide. General characteristics of these agents are reviewed, as well as their efficiency against different bacteria when added to titanium oxide or hydoxyapatite coatings.

Bio-tribocorrosion in biomaterials and medical implants

Pri založbi Woodhead Publishing (Cambridge, England) je izšla knjiga Bio-tribocorrosion in biomaterials and medical implants, http://www.woodheadpublishing.com/en/book.aspx?bookID=2642, ki jo je uredil Yu Yan iz Pekinga, Kitajska. V knjigi so združena znanja na področju biotribologije in korozije materialov, ki se uporabljajo za vsadke.  Dr. Rihard Trebše, Aleš Berce in dr. Ingrid MIlošev so soavtorji poglavja Wear and corrosion in the loosening of total joint replacements (TJRs) .

Infected Total Joint Arthroplasty

Konec leta 2012 je pri založbi Springer izšla knjiga Infected Total Joint Arthroplasty, katere glavni urednik je dr. Rihard Trebše. Pri sestavljanju knjige je sodelovalo veliko sodelavcev iz Valdoltre ter mednarodno uveljavljenih znanstvenikov iz tega področja.

Recent Advances in Scoliosis

V mednarodni založbi InTech, ki omogoca prost dostop do svojih knjig ter revij prek spleta, možna pa je seveda tudi dobava v trdi vezavi, je izšla knjiga z naslovom "Recent Advances in Scoliosis" http://www.intechopen.com/books/recent-advances-in-scoliosis. V njej je poglavje Janeza Moharja, dr. med. o prognozi nezdravljene idiopatske skolioze. Vabljeni k branju!

Revija Inovacije Razvoj Tehnologije - IRT300

V reviji Inovacije Razvoj Tehnologije IRT300 je objavljen tematski sklop “Biomedicinski materiali in njihova uporaba”, ki ga je uredila dr. Ingrid Milošev: http://www.irt3000.si/. V tematskem sklopu so opisane značilnosti naravnih in sintetičnih materialov, ki se uporabljajo za izdelavo različnih biomedicinskih vsadkov. Predstavljene so sodobne tehnologije za izdelavo kovinskih vsadkov ter zahteve in standardi, ki jih le-ti morajo izpoljnevati. Opisan je razvoj posebne vrste kolčne proteze, ki se proizvaja v Sloveniji in klininče izkušnje s to protezo. V pripravi tematskega sklopa so poleg dr. I. Milošev sodelovali še prof.dr. Mircea Drucean in prof.dr. Mirela Toth Tascau s Politehniške univerze v Temišvarju, Romunija, dr. Georg Reinisch iz Instituta za preskušanje in razvoj biomedicinskih izdelkov na Dunaju, Avstrija, Danijel Javornik, univ.dipl.inž.stroj. iz podjetja Unior d.d. in prim.mag. Venčeslav Pišot, dr.med., spec.ortop.

Joint Replacement Technology

Pri založbi Woodhead Publishing (Cambridge, England) je izšla knjiga Joint Replacement Technology (http://www.woodheadpublishing.com/en/book.aspx?bookID=1308), ki jo je uredil prof. Peter A. Revell. V knjigi so zbrana najsodobnejša znanja, dosežki in razvojni uspehi na področju tehnologije umetnih sklepov. Poudarek je na interdisciplinarnosti in tesnem sodelovanju strokovnjakov inženirskih in medicinskih poklicev, saj so prispevki tako z vidika medicine kot tudi znanosti o materialih. dr. Ingrid Milošev in mag. Rihard Trebše sta soavtorja poglavja Metal for joint replacements (kazalo).

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov