Dobava živil in materiala za prehrano - december 2016

12.12.2016

Sprememba datuma odpiranja ponudb

Ponudnike obveščamo, da bo javno odpiranje ponudb 16.12.2016 ob 11.00 uri  sejni sobi, upravna stavba, 2. nadstropje.

 

Datum: 8 12 2016

Javno naročilo za dobavo živil in materiala za prehrano (Portal   javnih    naročil RS št. JN7430/2014, dne 9.7.2014 in spremembe JN 8070/2014, dne 30.7.2014, in v Uradnem listu EU št. 2014/S 131-233653, dne 11.7.2014 in spremembe 2014/S 147-263629, dne 2.8.2014)

 V skladu s sklenjenim  okvirnim sporazumom za dobavo živil in materiala za prehrano  vabimo ponudnike, da oddajo ponudbo za naslednje obdobje za sklop, za katerega jim je bila priznana sposobnost. Ponudniki morajo predložiti:- izpolnjen obrazec ponudbe in izpolnjen predračun.

Ponudnik mora predložiti ponudbo in predračun tudi v elektronski obliki na CD-ju.

Rok za oddajo ponudbe je 15. 12. 2016, do 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 2016 ob 11.00 uri v sejni sobi, upravna stavba, 2. nadstropje.

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti  na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran. Na kuverti mora biti viden naslov pošiljatelja ter oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA«, predmet javnega naročila in številka objave na Portalu javnih naročil. Ponudbe, ki ne bodo predložene pravočasno ali ne bodo pravilno označene, naročnik ne obravnaval in jih bo vrnil pošiljateljem.

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

17.8.2023
V Ortopedski bolnišnici Valdoltra (OBV) smo po teh letih zatišja zaradi epidemije koronavirusa v petek 9. 6. 2023, organizirali 10. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Dogodek je bil namenjen izobraževanju zdravnikom in drugim...
8.7.2023
Dne 9.7.2023 bodo med 1:00 in 3:00 uro zjutraj potekala nujna vzdrževalna dela na zunanji telefonski liniji. Varnostnik oziroma telefonist bo v tem času dosegljiv na mobilni telefonski številki 030/706-049.

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov