Kakovost

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra je način delovanja in nenehnega razvoja usmerjen v kakovost in odličnost zdravstvene obravnave in oskrbe ortopedskega bolnika z namenom izboljšanja kakovosti življenja in mobilnosti. Ponosni smo, da so bolniki v ospredju našega delovanja, naš izziv in motivacija za razvoj in osebno rast.

Ob upoštevanju naraščajočih potreb starajočega prebivalstva, hitrega razvoja medicinske stroke in tehnologije, se trudimo po najboljših močeh upravičiti zaupanje naših bolnikov. Želimo jim zagotoviti vrhunsko zdravstveno obravnavo in oskrbo, ki temelji na z dokazi podprto medicinsko doktrino. Stremimo k nenehnemu izboljševanju izidov zdravljenja z uvajanjem novih operativnih tehnik in materialov z namenom zmanjševanja možnih tveganj in zagotavljanja najvišje možne kakovosti in varnosti storitev. S svojim strokovnim znanjem in tehnološko opremljenostjo  smo sposobni in usposobljeni zdravitinajtežje primere ortopedske kirurgije.

 

Kako merimo kakovost in varnost  zdravstvenih storitev?

V zadnjih letih smo v Ortopedski bolnišnici Valdoltra pričeli sistematično meriti kakovost in varnost z zbiranjem in analizo določenih podatkov z namenom, da ugotovimo, kako dobri smo dejansko, v katero smer je potrebno intenzivneje vlagati in kako daleč smo od zastavljenih ciljev. Spremljamo:

  • kazalnike o kakovosti zdravljenja, s katerimi merimo kakovost izvedbe zdravstvenih storitev,
  • kazalnike o varnosti, ki nam povedo, v kolikšni meri zagotavljamo varnost bolnikov in
  • kazalnike, ki nam služijo kot povratna informacija uporabnikov naših storitev -  zadovoljstvo bolnikov.

 

Kazalnike kakovosti analiziramo in po potrebi sprejmemo ukrepe, da bi izide zdravljenja še izboljšali – bodisi z uporabo ustreznejših materialov, z uvedbo dodatnih diagnostičnih preiskav ali izboljšujemo operativne tehnike. Pri kazalnikih varnosti skušamo z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da se posamezni neželeni dogodki ne bi ponovili in da zagotovimo maksimalno možno varnost bolnika v času hospitalizacije. Ob tem se zavedamo, da nimamo vseh znanj in informacij o zdravstvenem stanju posameznega bolnika in da vseh tveganj ni možno predvideti in obvladovati.

 

Zakaj želimo meriti  kakovost in varnost?

Priča smo nenehnemu napredku v medicini – nove tehnike, nova oprema, nova znanstvena dognanja. Ortopedska bolnišnica Valdoltra že ves čas obstoja sledi trendom in stremi k cilju zagotavljanja najvišje možne kakovosti in varnosti na področju ortopedije. Merjenje kakovosti nam zagotavlja konstantni visok nivo kakovosti s tem, da nas pravočasno opozarja na potrebe po izboljšavah, od organizacijskih do strokovnih. Ponuja tudi dragocene informacije  pri planiranju delovanja in razvoja. Materialne, finančne in kadrovske vire ustrezno razporejamo po področjih, na katerih lahko največ doprinesejo k izboljšanju kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe ter zadovoljstva bolnikov.

Pregled  podatkov merjenja zadovoljstva uporabnikov nam odseva pogled in dojemanje bolnikov in nam služi kot pripomoček pri odločitvah, kaj je potrebno še storiti, da bomo še bolj bolniku prijazna bolnišnica.

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

19.9.2019
Promocijski video Interreg projekta ARTE: https://www.youtube.com/watch?v=X9O3Umx3jiQ Skupni izziv projekta ARTE je razviti programsko območje v referenčno točko evropskega ekosistema za inovativne terapije in regenerativno medicino (prednostna...
5.9.2019
Ministrstvo za zdravje je na svoji spletni strani objavilo metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu, in sicer v obliki spletnega vprašalnika za paciente. Od 2. septembra 2019 vam je kot pacientom omogočeno,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov