Članki in drugi sestavni deli

1.01 Izvirni znanstveni članek in 1.04 Strokovni članek

 

2017

HERO, Nikša, VENGUST, Rok, TOPOLOVEC, Matevž. Comparative analysis of combined (first anterior than posterior) versus only posterior approach for treating severe scoliosis: A mean follow up of 8.5 years. Spine, 2017; Ahead of print [COBISS.SI-ID: 1539344580]

FOKTER, Samo K., LEVAŠIČ, Vesna, KOVAČ, Simon. Inovacijska past : izmenljivi vrat totalne kolčne endoproteze = The innovation trap : modular neck in total hip arthroplasty. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 2017, letn. 86, št. 3/4, str. 115-126 [COBISS.SI-ID 5975103]


2016

MILOŠEV, Ingrid, LEVAŠIČ, Vesna, VIDMAR, Janja, KOVAČ, Simon, TREBŠE, Rihard. pH and metal concentration of synovial fluid of osteoarthritic joints and joints with metal replacements. Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, ISSN 1552-4973, [in press] 2016, 9 str.[COBISS.SI-ID 29816615]

BRILEJ, Drago, KRUŠIČ, Dejan, KRISTAN, Anže, CIMERMAN, Matej, ČRETNIK, Andrej, TREBŠE, Rihard, KOCJAN, Tomaž, GRABLJEVEC, Klemen, KOMADINA, Radko. Strokovno stališče Društva travmatologov Slovenije o zdravljenju zlomov medenice pri osteoporozi = A position statement of the Traumatology Society of Slovenia of the treatment of fragility fractures of the pelvic ring. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], sept. 2016, letn. 85, št. 9, str. 514-519 [COBISS.SI-ID 1538932676]

AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo. The influence of medial patellofemoral ligament reconstruction on clinical results and sports activity level. The Physician and sportsmedicine, ISSN 0091-3847, 2016, vol. 44, iss. 2, str. 133-140 [COBISS.SI-ID 1538300612]

COTOLAN, Nicoleta, RAK, Mitja, BELE, Marjan, CÖR, Andrej, MUREŞAN, Liana Maria, MILOŠEV, Ingrid. Sol-gel synthesis, characterization and properties of TiO[sub]2 and Ag-TiO[sub]2 coatings on titanium substrate. Surface & coatings technology, ISSN 0257-8972. [Print ed.], 2016, vol. 307, part A, str. 790-799 [COBISS.SI-ID 29991975]

KNEZ, Dejan, MOHAR, Janez, CIRMAN, Robert, LIKAR, Boštjan, PERNUŠ, Franjo, VRTOVEC, Tomaž. Manual and computer-assisted pedicle screw placement plans : a quantitative comparison. V: YAO, Jianhua (ur.), et al. Computational methods and clinical applications for spine imaging : revised selected papers, 4th International Workshop and Challenge, CSI 2016, held in conjunction with MICCAI 2016, Athens, Greece, October 17, 2016, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 10182). Cham: Springer, cop. 2016, str. 105-115. [COBISS.SI-ID 11708244]

MOHAR, Janez, CIMERMAN, Matej. Radiological changes after interspinous dynamic stabilisation for lateral stenosis of lumbar spinal canal: a parallel group randomised tril. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, ISSN 0001-5415, Aug 2016, vol. 83, no. 4, str. 263--268. [COBISS.SI-ID 1538720452]

KNEZ, Dejan, MOHAR, Janez, LIKAR, Boštjan, PERNUŠ, Franjo, VRTOVEC, Tomaž. Quantitative comparison between the straight-forward and anatomical insertion technique for pedicle screw placement. V: STYNER, Martin Andreas (ur.), ANGELINI, Elsa D. (ur.). Medical Imaging 2016, Image Processing, Medical Imaging 2016, Image Processing, San Diego, CA, United States, 27 February - 3 March 2016, (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X, vol. 9784). [Bellingham: SPIE], 2016, str. 1-6,[COBISS.SI-ID 11316820]

KNEZ, Dejan, MOHAR, Janez, CIRMAN, Robert, LIKAR, Boštjan, PERNUŠ, Franjo, VRTOVEC, Tomaž. Določanje velikosti in vstavitvene trajektorije pedikularnih vijakov v računalniškotomografskih (CT) slikah deformacij prsne hrbtenice : primerjava ročnega in računalniško podprtega predoperacijskega načrtovanja = Determination of the pedicle screw size and trajectory in CT images of thoracic spinal deformities : a comparison between manual and computer-assisted preoperative planning. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], nov./dec. 2016, letn. 85, št. 11/12, str. 619-631[COBISS.SI-ID 11678804]

RAK, Mitja, KAVČIČ, Martina, TREBŠE, Rihard, CÖR, Andrej. Detection of bacteria with molecular methods in prosthetic joint infection : sonication fluid better than periprosthetic tissue. Acta orthopaedica, ISSN 1745-3674, 2016, vol. 87, str. 1-9  [COBISS.SI-ID 1538215108]

TREBŠE, Rihard, MIHELIČ, Anže, LEVAŠIČ, Vesna, CÖR, Andrej, MILOŠEV, Ingrid. Results of revision of total hip arthroplasty for alumina ceramic-on-ceramic bearing fracture. Hip international, ISSN 1120-7000, 2016, vol. 26, no. 3, str. 237-243. [COBISS.SI-ID 29452071]

BEDENČIČ, Klemen, KAVČIČ, Martina, FAGANELI, Nataša, MIHALIČ, Rene, MAVČIČ, Blaž, DOLENC, Jožica, BAJC, Zlatka, TREBŠE, Rihard. Does preoperative antimicrobial prophylaxis influence the diagnostic potential of periprosthetic tissues in hip or knee infections?. Clinical orthopaedics and related research, ISSN 0009-921X, Jan. 2016, vol. 474, iss. 1, 258-264 str.[COBISS.SI-ID 4064122]

MILOŠEV, Ingrid. Surface treatments of titanium with antibacterial agents for implant applications. V: DJOKIĆ, Stojan S. (ur.). Biomedical and pharmaceutical applications of electrochemistry, (Modern aspects of electrochemistry, ISSN 0076-9924, 60). Cham: Springer, [2016] , str. 1-87. [COBISS.SI-ID 29784615]

ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (avtor, urednik), CVETKO, Erika, CÖR, Andrej, MARŠ, Tomaž, DOLENŠEK, Janez. Anatomija, histologija, fiziologija. 4. izd. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2016. VIII, 133 str., ilustr. ISBN 978-961-267-115-0. [COBISS.SI-ID 286506496]

 


 

2015

KULKARNI, Mukta Vishwanath, MAZARE, A., GONGADZE, Ekaterina, PERUTKOVÁ, Šárka, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MILOŠEV, Ingrid, SCHMUKI, Patrik, IGLIČ, Aleš, MOZETIČ, Miran. Titanium nanostructures for biomedical applications. Nanotechnology, ISSN 0957-4484, 2015, vol. 26, no. 6, str. 062002-1-062002-19, doi: 10.1088/0957-4484/26/6/062002. [COBISS.SI-ID 28319015]

MLEKUŽ, Alen, TREBŠE, Rihard, MIHALIČ, Rene, LEVAŠIČ, Vesna. Diagnostični protokol za obravnavo okuženih sklepnih vsadkov = A diagnostic protocol for the evaluation of periprosthetic joint infection. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], jun. 2015, letn. 84, št. 6, str. 472-485, tabeli. [COBISS.SI-ID 281070848]

LEVÓN, Jaakko, AL-SAMADI, Ahmed, MACKIEWICZ, Zygmunt, CÖR, Andrej, TREBŠE, Rihard, WARIS, Eero, KONTTINEN, Yrjö T. Human beta-defensin-3 producing cells in septic implant loosening. Journal of materials science, ISSN 1573-4838, feb. 2015, vol. 26, iss. 2, p. 1-10, ilustr. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10856-015-5440-4.pdf, doi: 10.1007/s10856-015-5440-4. [COBISS.SI-ID 1537225156]

BEDENČIČ, Klemen, KAVČIČ, Martina, FAGANELI, Nataša, MIHALIČ, Rene, MAVČIČ, Blaž, DOLENC, Jožica, BAJC, Zlatka, TREBŠE, Rihard. Does preoperative antimicrobial prophylaxis influence the diagnostic potential of periprosthetic tissues in hip or knee infections?. Clinical orthopaedics and related research, ISSN 0009-921X, 2015. http://www.clinorthop.org/journal/11999/0/0/4609_10.1007_s11999-015-4609-y/2015/Does_Postoperative_Radiation_Decrease_Heterotopic_.html, doi: 10.1007/s11999-015-4486-4. [COBISS.SI-ID 4064122]

STRAŽAR, Klemen, KAVČIČ, Matjaž, ŠMIT, Žiga, SIMČIČ, Jurij, JAĆIMOVIĆ, Radojko, CÖR, Andrej, PELICON, Primož, ANTOLIČ, Vane. Analiza tkiva okrog omajanih umetnih kolčnih debel iz poliacetala z uporabo nuklearnih metod = Analysis of the tissue around artificial polyacetal hip stems using nuclear methods. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], mar. 2015, letn. 84, št. 3, str. 182-190, ilustr. [COBISS.SI-ID 28801063]


2014

TORNERO, Eduard, SENNEVILLE, Eric, EUBA, Gorane, PETERSDORF, Sabine, LAKATOS, Botond, PILARES, Martín, FERRARI, Mateo Carlo, BAHAMONDE, Alberto, TREBŠE, Rihard, BENITO, Natividad, et al. Characteristics of prosthetic joint infections due to Enterococcus sp. and predictors of failure : a multi-national study. Clinical microbiology and infection, ISSN 1198-743X, Nov. 2014, vol. 20, iss. 11, str. 1219-1224, ilustr., doi: 10.1111/1469-0691.12721.. [COBISS.SI-ID 1537391044]

TOPOLOVEC, Matevž, MILOŠEV, Ingrid. A comparative study of four bearing couples of the same acetabular and femoral component: a mean follow-up of 11.5 years. The Journal of arthroplasty, ISSN 0883-5403, 2014, vol. 29, no. 1, str. 176-180, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883540313002842, doi: 10.1016/j.arth.2013.03.030. [COBISS.SI-ID 512396601]

TOPOLOVEC, Matevž, CÖR, Andrej, MILOŠEV, Ingrid. Metal-on-metal vs. metal-on-polyethylene total hip arthroplasty tribological evaluation of retrieved components and periprosthetic tissue. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, ISSN 1751-6161, jun. 2014, vol. 34, str. 243-252, doi: 10.1016/j.jmbbm.2014.02.018. [COBISS.SI-ID 27522343]

TREBŠE, Rihard, LEVAŠIČ, Vesna, MILOŠEV, Ingrid, KOVAČ, Simon. Does the bearing type influence the incidence of periprosthetic infections of the hip?. Ceranews, 2014, iss. 1, str. 12-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 1536480196]

RAK, Mitja, BARLIČ-MAGANJA, Darja, KAVČIČ, Martina, TREBŠE, Rihard, CÖR, Andrej. Identification of the same species in at least two intra-operative samples for prosthetic joint infection diagnostics yield the best results with broad-range polymerase chain reaction. International orthopaedics, ISSN 0341-2695, 2014, vol. 39, iss. 5, pp. 975-979, doi: 10.1007/s00264-014-2552-2. [COBISS.SI-ID 1536927172]

JÄMSEN, Eemeli, KOURI, Vesa-Petteri, OLKKONEN, Juri, CÖR, Andrej, GOODMAN, Stuart B., KONTTINEN, Yrjö T., PAJARINEN, Jukka. Characterization of macrophage polarizing cytokines in the aseptic loosening of total hip replacements. Journal of orthopaedic research, ISSN 0736-0266. [Print ed.], sept. 2014, vol. 32, iss. 85, p. 1241-1246, ilustr., doi: 10.1002/jor.22658. [COBISS.SI-ID 1536512708]

RAVNIHAR, Klemen, BARLIČ, Ariana, DROBNIČ, Matej. Effect of intra-articular local anesthesia on articular cartilage in the knee. Arthroscopy, ISSN 0749-8063, May 2014, vol. 30, no. 5, str. 607-612, ilustr., doi: 10.1016/j.arthro.2014.02.002. [COBISS.SI-ID 31799513]


2013

TOPOLOVEC, Matevž, MILOŠEV, Ingrid, CÖR, Andrej, BLOEBAUM, Roy D. Wear debris from hip prostheses characterized by electron imaging. Central European Journal of Medicine, ISSN 1895-1058, 2013, vol. 8, no. 4, str. 476-484, doi: 10.2478/s11536-013-0156-7. [COBISS.SI-ID 26668583]

RAK, Mitja, BARLIČ-MAGANJA, Darja, KAVČIČ, Martina, TREBŠE, Rihard, CÖR, Andrej. Comparison of molecular and culture method in diagnosis of prosthetic joint infection. FEMS microbiology letters, ISSN 0378-1097. [Print ed.], June 2013, vol. 343, iss. 1, str. 42-48, doi: 10.1111/1574-6968.12125. [COBISS.SI-ID 512353081]

SENEKOVIČ, Vladimir, POBERAJ, Boris, MIKEK, Martin, ADAR, Eliyahu, DEKEL, Assaf. Prospective clinical study of a novel biodegradable sub-acromial spacer in treatment of massive irreparable rotator cuff tears. European journal of orthopaedic surgery & traumatology, ISSN 1633-8065, apr. 2013, vol. 23, iss. 3, str. 311-316. http://www.springerlink.com/content/175515hp61544140/, doi: 10.1007/s00590-012-0981-4. [COBISS.SI-ID 253100]

ZUPAN, Janja, VAN'T HOF, Rob J., VINDIŠAR, Franci, HARING, Gregor, TREBŠE, Rihard, KOMADINA, Radko, MARC, Janja. Osteoarthritic versus osteoporotic bone and intra-skeletal variations in normal bone: Evaluation with ŽCT and bone histomorphometry. J. orthop. res.. [Print ed.], 2013, vol. , no. , 8 str., ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jor.22318/abstract;jsessionid=3CBC1A92545C9673BA7C329C74AA1679.d01t03, doi: 10.1002/jor.22318. [COBISS.SI-ID 3393137]


2012

I.Kramar, B. Nadu, V. Glavani, G. Soldatović, D. Terčič, Določanje vrednosti hemoglobin z metodo POCt, Zdravniški vestnik, Suppl., II-251-256 (2012).

R. Trebše, The diagnostic protocol for evaluation of periprosthetic joint infection, Hip International, 22 (Suppl 8) (2012) S25-S35.

MILOŠEV, Ingrid, KOVAČ, Simon, TREBŠE, Rihard, LEVAŠIČ, Vesna, PIŠOT, Venčeslav. Comparison of ten-year survivorship of hip prostheses with use of conventional polyethylene, metal-on-metal, or ceramic-on-ceramic bearings. Journal of bone and joint surgery, ISSN 0021-9355, 2012, vol. 94, no. 19, str. 1756-1763, doi: 10.2106/JBJS.J.01858. [COBISS.SI-ID 26159143]

MORRELL, R., DANZER, Robert, MILOŠEV, Ingrid, TREBŠE, Rihard. An assessment of in vivo failures of alumina ceramic total hip joint replacements. J. Eur. Ceram. Soc.. [Print ed.], 2012, vol. 32, no. 32, str. 3073-3084, doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2012.04.019. [COBISS.SI-ID 25895207]

FAGANELI, Nataša. Zdravljenje in vodenje akutne pooperativne bolečine = Acute postoperative pain management. Farm. vestn., 2012, letn. 63, št. 1, str. 10-13. [COBISS.SI-ID 29833177]


2011

MILOŠEV, Ingrid. Metallic materials for biomedical applications : laboratory and clinical studies. Pure appl. chem., 2011, vol. 83, no. 2, str. 309-324. [COBISS.SI-ID 24410919]

LABEK, Gerold, KOVAČ, Simon, LEVAŠIČ, Vesna, JANDA, Wolfgang, ZAGRA, Luigi. The outcome of the cementless tapered SL-Plus stem: an analysis of arthroplasty register data. Int. orthop., 2012, vol. 36, no. 6, str. 1149-1154, tabele, graf. prikaz, doi: 10.1007/s00264-011-1421-5. [COBISS.SI-ID 30069209]

Trebše R, Kavčič M, Mihalič R. Okužba kolenske endoproteze z bakterijo Abiotrophia defectiva- prikaz primera. Med. razgl. 2011, 50: S4: 17-21.

Trebše R, Mihalič R, Trampuž A. Okužbe vsadkov: algoritmični pristop k diagnostiki in zdravljenju. Med. razgl. 2011, 50: S4: 23-29.

FAGANELI, Nataša. Farmacevtska skrb za bolnika z neonkološko bolečino v domačem okolju. Lekarništvo, ISSN 1318-1254, nov. 2012, leto 40, št. 3, str. 59-66. [COBISS.SI-ID 275782144]

FAGANELI, Nataša. Odpornost stafilokokov proti rifampicinu. Lekarništvo, ISSN 1318-1254, dec. 2012, leto 40, št. 4, str. 45-51, tabele. [COBISS.SI-ID 275823104]


2010

TROŠT, Zoran, TREBŠE, Rihard, PREŽELJ, Janez, KOMADINA, Radko, BITENC LOGAR, Darja, MARC, Janja. A microarray based identification of osteoporosis-related genes in primary culture of human osteoblasts. Bone. [Print ed.], 2010, vol. 46, no. 1, str. 72-80, doi: 10.1016/j.bone.2009.09.015. [COBISS.SI-ID 2678385]

Rok Vengust, Rene Mihalič, Matjaž Turel, Two different causes of acute respiratory failure in a patient with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis and ankylosed cervical spine, European Spine Journal (IF 1.994), 19 (Suppl 2) (2010) S130-S134.


2009

PIŠOT, Venčeslav, LEVAŠIČ, Vesna, MILOŠEV, Ingrid. Prve izkušnje s kolenskimi protezami s tibialno komponento iz trabekularnega tantala = First experiences with knee prostheses with a tibial component made of trabecular tantalum. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], dec. 2009, letn. 78, suppl. , str. II-57-II-78. [COBISS.SI-ID 23467047]

KOVAČ, Simon, TOPOLOVEC, Matevž, LEVAŠIČ, Vesna. Vstavitev kolenske proteze s pomočjo računalniške navigacije v primerjavi klasičnim inštrumentarijem : študija primera s kontrolo = Computer-assisted surgery versus manual total knee arthroplasty : a case-controlled study. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2009, letn. 78, suppl. 2, str. II-49-II-56. [COBISS.SI-ID 26731481]

MOHAR, Janez, MIHALIČ, Rene, HERO, Nikša. Primerjava operativnega zdravljenja skolioz v Ortopedski bolnišnici Valdoltra v letih 1998 in 2008 = A comparison of operative treatement of scoliosis at the Valdoltra Orthopaedic hospital in years 1998 and 2008. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2009, letn. 78, suppl. 2, str. II-63-II-70. [COBISS.SI-ID 26731737]

LEVAŠIČ, Vesna, PIŠOT, Venčeslav, MILOŠEV, Ingrid. Register endoprotetike v ortopedski bolnišnici Valdoltra in analiza odstranjenih vsadkov = Artroplasty Register of the Valdoltra Orthopaedic Hospital implant retrieval program. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], dec. 2009, letn. 78, suppl. 2, str. II-73-II-80, ilustr. [COBISS.SI-ID 23466791]

CÖR, Andrej. Histološka analiza obproteznih tkiv ob omajanih sklepnih protezah = Histological analysis of the periprosthetic tissue around failed joint arthroplasties. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2009, letn. 78, suppl. 2, str. II-79-II-84. [COBISS.SI-ID 26731993]
 

TERČIČ, Dunja, TREBŠE, Rihard. Analiza periprotetičnega punktata v diagnostiki okužbe umetnih sklepov = Analysis of periprosthetic aspirate in the diagnosis of prosthetic joint infection. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2009, letn. 78, suppl. 2, str. II-85-II-93. [COBISS.SI-ID 26732249]

KOVAČ, Simon, TREBŠE, Rihard, BERCE, Aleš, MILOŠEV, Ingrid. Umetni kolčni sklepi z obremenilnim sklopom kovina-na-polietilen = Total hip replacement with metal-on-polyethylene bearings. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], dec. 2009, letn. 78, suppl. 2, str. II-9-II-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 23466279]

TREBŠE, Rihard, KOVAČ, Simon, BERCE, Aleš, PUKL, Miha, MILOŠEV, Ingrid. Umetni kolčni sklepi z obremenilnim sklopom s prekrižanim polietilenom = Total hip replacement with bearing with cross-linked polyethylene. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], dec. 2009, letn. 78, suppl. 2, str. II-21-II-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 23466023]

MILOŠEV, Ingrid, KOVAČ, Simon, TOPOLOVEC, Matevž, PIŠOT, Venčeslav, TREBŠE, Rihard. Umetni kolčni sklepi z obremenilnim sklopom kovina-na-kovino = Total hip replacement with metal-on-metal-bearings. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], dec. 2009, letn. 78, suppl. 2, str. II-34-II-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 23465767]

MILOŠEV, Ingrid, TREBŠE, Rihard, MARJANOVIČ, Benjamin, KOVAČ, Simon. Umetni kolčni sklepi z obremenilnim sklopom keramika-na-keramiko = Total hip replacement with ceramic-on-ceramic bearings. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], dec. 2009, letn. 78, suppl. 2, str. II-41-II-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 23465511]


2008

VIRTANEN, S., MILOŠEV, Ingrid, GOMEZ-BARRENA, E., TREBŠE, Rihard, SALO, J., KONTTINEN, Y.T. Special modes of corrosion under physiological and simulated physiological conditions. Acta biomaterialia, 2008, vol. 4, no. 3, str. 468-476. [COBISS.SI-ID 21646119] JCR IF (2006): 2.132, SE (5/14), materials science, biomaterials, x: 1.868

TREBŠE, Rihard, BERCE, Aleš, KOVAČ, Simon. Preplastitvena artroplastika kolka skozi direktni lateralni pristop. Prvi rezultati in pregled = Metal-on-metal hip resurfacing arthroplasty using the direct lateral approach.First results and literature review. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], november 2008, letn. 77, št. 11, str. 751-755. [COBISS.SI-ID 25150425]

GALVANI, Vesna, MAVER, Slavica, SOLDATOVIĆ, Gordana, KRAMAR, Irena. Prvi primer s transfuzijo povezane akutne poškodbe pljuč (TRALI) v Sloveniji = First report of transfusion-related acute lung injury (TRALI) in Slovenia. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 2008, letn. 77, št. 4, str. 323-329. [COBISS.SI-ID 24224729]


2007

BERG, Hans, EIKEN, Ola, MIKLAVČIČ, Lucijan, MEKJAVIĆ, Igor B. Hip, thigh and calf muscle atropy and bone loss alfer 5-week bedrest inactivity. European journal of applied physiology. [Print ed.], 2007, vol. 99, str. 283-289. [COBISS.SI-ID 20630567] JCR IF (2006): 1.601, SE (49/79), physiology, x: 2.794, SE (19/73), sport sciences, x: 1.162

TREBŠE, Rihard, POBERAJ, Boris, CÖR, Andrej, LEVAŠIČ, Vesna. Arthroscopic removal of an osteoid osteoma in the radial head : a case report. Arthroscopy, 2007, letn. 23, št. 12, str. 1361.e1-1361.e3. [COBISS.SI-ID 23647961]


2006

Sannakaisa Virtanen, Antti Soininen, Veli-Matti Tiainen, Danijel Besic, Miha Pukl, Teemu Kinnari, Jari Salo, Rihard Trebse, Andrej Trampuz, Yrjö T. Konttinen. Traces of biomolecules as footprints on titanium surfaces. Suomen Ortopedija ja Traumatologija 2007; 29:290 295.

TREBŠE, Rihard, POBERAJ, Boris, CÖR, Andrej, LEVAŠIČ, Vesna. Prvi primer artroskopske odstranitve osteoid-osteoma iz glavice radiusa = The first case of arthroscopically removed osteoid osteoma of the radial head. Endosk. rev., 2006, letn. 11, št. 26, str. 163-168. [COBISS.SI-ID 22160345]

KOVAČ, Simon, TREBŠE, Rihard, MILOŠEV, Ingrid, PAVLOVČIČ, Vinko, PIŠOT, Venčeslav. Long-term survival of a cemented titanium-aluminium-vanadium alloy straight-stem femoral component. J. bone jt. surg., Br. vol., 2006, vol. 88, no. 12, str. 1567-1573. [COBISS.SI-ID 20374055] JCR IF: 1.79, SE (11/43), orthopedics, x: 1.283, SE (44/138), surgery, x: 1.487

MILOŠEV, Ingrid, TREBŠE, Rihard, KOVAČ, Simon, CÖR, Andrej, PIŠOT, Venčeslav. Survivorship and retrieval analysis of sikomet metal-on-metal total hip replacements at a mean of seven years. J. bone jt. surg., Am. vol., 2006, vol. 88, no. 6, str. 1173-1182. [COBISS.SI-ID 19896103]

COPF, Franc, WITTE, Hartmut, RAVNIK, Dean, COPF, Peter, PIŠOT, Venčeslav, PŠENIČNIK, Majda, KRAMBERGER, Slavko, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, GRABOW, Jörg, JAVORNIK, Daniel, COPF, Desiere, PETREŠIN, Eugen, FILIPPENKO, V. A., HRIBERNIK, Marija. Subchondral compact bone presented as part of a hydro- and thermodynamic system in femoral head and of a femoral condyle shock absorber. Ortop., travmatol. protez., 2006, no. 4, str. 39-46. [COBISS.SI-ID 11943958]

KONTTINEN, Y.T., WRIGHT, T.M., TREBŠE, Rihard, M. Tagaki, M. Silbermann, J. Salo. C. Rieker, D.P. Piolerri, T. Ogino, L. Nordsletten, R. Lappalainen, W. Jiranek, S.B. Goodman, E,. Gomez-Barrena, K.D. Draenert, P. Aspenberg. Total joint replacement and aseptic loosening. Helix Review series, Rheumatology, 2006, letn. 8, št. 1, str. 98-102. [COBISS.SI-ID 20966873]


2005

TREBŠE, Rihard, MILOŠEV, Ingrid, KOVAČ, Simon, MIKEK, Martin, PIŠOT, Venčeslav. Poor results from the isoelastic total hip replacement : 14-17-year follow-up of 149 cementless prostheses. Acta Orthop, 2005, vol. 76, str. 169-176. [COBISS.SI-ID 18998311] JCR IF: 1.157, SE (19/41), orthopedics, x: 1.19

TREBŠE, Rihard, PIŠOT, Venčeslav, TRAMPUŽ, Andrej. Treatment of infected retained implants. J. bone jt. surg., Br. vol., 2005, letn. 87, št. 2, str. 249-256. [COBISS.SI-ID 19276505] JCR IF: 1.565, SE (12/41), orthopedics, x: 1.19, SE (48/139), surgery, x: 1.378

MILOŠEV, Ingrid, TREBŠE, Rihard, KOVAČ, Simon, CÖR, Andrej, CAMPBELL, Pat. Dissociation of the metal inlay from the polyethylene liner in an uncemented threaded cup. Arch Orthop Trauma Surg, 2005, vol. 125, str. 134-141. [COBISS.SI-ID 18926119] JCR IF: 0.678, SE (28/41), orthopedics, x: 1.19, SE (101/139), surgery, x: 1.378

MILOŠEV, Ingrid, PIŠOT, Venčeslav, CAMPBELL, Pat. Serum levels of cobalt and chromium in patients with Sikomet metal-metal total hip replacements. J. orthop. res.. [Print ed.], 2005, vol. 23, str. 526-535. [COBISS.SI-ID 19100967] JCR IF: 2.916, SE (2/41), orthopedics, x: 1.19


2004

KOVAČ, Simon, PIŠOT, Venčeslav, TREBŠE, Rihard, ROTTER, Aleksander. Fifty-one-year survival of a Judet polymethylmethacrylate hip prosthesis. J Arthroplast, 2004, letn. 19, št. 5, str. 664-667. [COBISS.SI-ID 19037145] JCR IF: 1.058, SE (16/42), orthopedics, x: 1.002


2003

TRAMPUŽ, Andrej, KAVČIČ, Martina, GRMEK-KOŠNIK, Irena, TREBŠE, Rihard. Comparison of culture of synovial fluid, periprosthetic tissue and prosthesis sonicate for the diagnosis of knee prosthesis infection = Primerjava kulture sinovialne tekočine, obproteznega tkiva in sonikata proteze v diagnostiki okužb kolenskih protez. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], marec 2003, letn. 72, št. 3, str. 117-125. [COBISS.SI-ID 16471513]

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

27.5.2019
V četrtek, 20. 6. 2019 ob 15.00, bomo v Ortopedski bolnišnici Valdoltra organizirali 15. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, v petek, 21. 6. 2019 ob 13.00 pa 9. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Program dogodka je...
12.4.2019
V Ortopedski bolnišnici Valdoltra smo prevzeli v uporabo dve novi mobilni rentgenski napravi za intraoperativno spremljanje poteka posegov na kosteh. Napravi predstavljata zamenjavo za generacijsko starejša aparata. Manjša bo v uporabi pri...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov