Trenutne omejitve

[Zadnja sprememba: 10. 3. 2023]

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra smo zavezani svojemu poslanstvu, ortopedskim bolnikom nudimo najvišjo možno kakovostno in varno zdravstveno obravnavo. Ob tem smo dolžni spoštovani veljavne predpise. Spoštujemo vnaprej izraženo voljo pacienta in pravico, da se sam odloči ali sprejme ponujeni način zdravljenja pod pogoji kot veljajo v naši ustanovi. V kolikor se s tem ne strinjate oziroma si premislite, nas čimprej obvestite, da sprostimo termin za drugega čakajočega bolnika.

Prosimo vas, da na preglede/sprejeme prihajate ob uri ko ste naročeni oziroma največ 10 minut prej.

Prosimo, da ob vstopanju na območje Ortopedske bolnišnice Valdoltra dosledno upoštevate navodila varnostne službe in zdravstvenega osebja.

Zaščitne maske so za paciente in obiskovalce priporočene, posebej v prostorih, kjer se zadržuje več oseb in ni možno zagotoviti ustrezne varnostne razdalje.

Zaradi povečane pojavnosti respiratornih obolenj v tem obdobju, priporočamo uporabo mask tudi v primeru prisotnih simptomov prehlada ali drugih respiratornih obolenj.

Obiski pri pacientih so dovoljeni eni odrasli osebi za 15 minut, in sicer:

  • med tednom: 16h - 18h,
  • sobota, nedelja in dela prosti dnevi: 14h - 18h.

Med obiskom na oddelku prosimo nosite zaščitno masko.

 

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

La buona salute vale più di ogni grande ricchezza.

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Numero di telefono

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Numero del fax

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija