Trenutne omejitve

[Zadnja sprememba: 10. 3. 2023]

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra smo zavezani svojemu poslanstvu, ortopedskim bolnikom nudimo najvišjo možno kakovostno in varno zdravstveno obravnavo. Ob tem smo dolžni spoštovani veljavne predpise. Spoštujemo vnaprej izraženo voljo pacienta in pravico, da se sam odloči ali sprejme ponujeni način zdravljenja pod pogoji kot veljajo v naši ustanovi. V kolikor se s tem ne strinjate oziroma si premislite, nas čimprej obvestite, da sprostimo termin za drugega čakajočega bolnika.

Prosimo vas, da na preglede/sprejeme prihajate ob uri ko ste naročeni oziroma največ 10 minut prej.

Prosimo, da ob vstopanju na območje Ortopedske bolnišnice Valdoltra dosledno upoštevate navodila varnostne službe in zdravstvenega osebja.

Zaščitne maske so za paciente in obiskovalce priporočene, posebej v prostorih, kjer se zadržuje več oseb in ni možno zagotoviti ustrezne varnostne razdalje.

Zaradi povečane pojavnosti respiratornih obolenj v tem obdobju, priporočamo uporabo mask tudi v primeru prisotnih simptomov prehlada ali drugih respiratornih obolenj.

Obiski pri pacientih so dovoljeni eni odrasli osebi za 15 minut, in sicer:

  • med tednom: 16h - 18h,
  • sobota, nedelja in dela prosti dnevi: 14h - 18h.

Med obiskom na oddelku prosimo nosite zaščitno masko.

 

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Good health is worth more than all the wealth of the world.

News

8.2.2018
The meeting, with hands - on session, will be happening in Valdoltra Orthopaedic Hospital, Slovenia. We were able to brought together the most recognized surgeons in knee osteotomy area, who will be main faculties and will be sharing their...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Phone number

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax number

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija