Izvedba I. faze požarno-varstvene sanacije objektov v kompleksu Ortopedske bolnišnice Valdoltra

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer:

1.Točka B.2.12.7 Finančna in ekonomska sposobnost se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Ponudnik je sposoben izvesti javno naročilo, ki je predmet tega razpisa.
Dokazilo: potrdila bank, da v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudbe, ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa. Dokazilo ne sme biti starejše od 60 dni od roka za oddajo ponudbe.
Ponudnik predloži toliko potrdil, kolikor ima transakcijskih računov. Ponudniki lahko za dokazilo predložijo tudi BON2.«

2. Ponudnike obveščamo, da je zaradi napak v datoteki “OBV_2015_POZ-SAN_GOI_27.1.16“, na spletni strani naročnika objavljena nova datoteka “OBV_2015_POZ-SAN_GOI 28.1.16.

3. Naročnik mora ponudbe prejeti do 9.2. 2016, do vključno 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 9.2. 2016 ob 11.00 uri v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, v sejni sobi v upravni stavbi.

Rok veljavnosti ponudbe se ne spremeni.
 

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer:
Ponudnike obveščamo, da je zaradi napak v datoteki 13.1.16 OBV_2015_POZ-SAN_AOJP NOVA“, na objavljena nova datoteka “OBV_2016_POZ-SAN_AOJP_1.2.16".

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

18.5.2020
Vse bolnike, ki ste bili  v obdobju od 16.03.2020 do 31.05.2020 naročeni v Ortopedski bolnišnici Valdoltra obveščamo, da vas bomo o novem terminu obvestili oz. boste prejeli novo vabilo. Obveščanje bo potekalo postopoma, prosimo vas za...
24.2.2020
Svojce in druge obiskovalce pacientov obveščamo, da od 24. februarja 2020 do preklica velja popolna prepoved obiskov. Zahvaljujemo se za razumevanje.

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov