Izvedba I. faze požarno-varstvene sanacije objektov v kompleksu Ortopedske bolnišnice Valdoltra

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer:

1.Točka B.2.12.7 Finančna in ekonomska sposobnost se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Ponudnik je sposoben izvesti javno naročilo, ki je predmet tega razpisa.
Dokazilo: potrdila bank, da v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudbe, ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa. Dokazilo ne sme biti starejše od 60 dni od roka za oddajo ponudbe.
Ponudnik predloži toliko potrdil, kolikor ima transakcijskih računov. Ponudniki lahko za dokazilo predložijo tudi BON2.«

2. Ponudnike obveščamo, da je zaradi napak v datoteki “OBV_2015_POZ-SAN_GOI_27.1.16“, na spletni strani naročnika objavljena nova datoteka “OBV_2015_POZ-SAN_GOI 28.1.16.

3. Naročnik mora ponudbe prejeti do 9.2. 2016, do vključno 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 9.2. 2016 ob 11.00 uri v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, v sejni sobi v upravni stavbi.

Rok veljavnosti ponudbe se ne spremeni.
 

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer:
Ponudnike obveščamo, da je zaradi napak v datoteki 13.1.16 OBV_2015_POZ-SAN_AOJP NOVA“, na objavljena nova datoteka “OBV_2016_POZ-SAN_AOJP_1.2.16".

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

5.9.2019
Ministrstvo za zdravje je na svoji spletni strani objavilo metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu, in sicer v obliki spletnega vprašalnika za paciente. Od 2. septembra 2019 vam je kot pacientom omogočeno,...
24.6.2019
V Ortopedski bolnišnici Valdoltra smo v sklopu dogodkov ob praznovanju 110-letnice v četrtek, 20. 6. 2019, organizirali 15. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije. Srečanju je v petek, 21. 6. 2019, sledil 9. raziskovalni dan Ortopedske...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov