Strokovno medicinsko področje kostne okužbe

DEJAVNOSTI OKUŽB UMETNIH SKLEPOV (OUS)

1. POMEN DEJAVNOSTI OUS

Človeštvo se že od prazgodovine bori z okužbami. Kostne okužbe so zaradi svojih posebnih lastnosti in trdovratnosti zdravljenja toliko bolj zmanjševale pacientovo aktivnost in sposobnost poskrbeti zase. Do Listerjevih spoznanj načel kirurške asepse, Pasteurjevih in Kochovih odkritij na področju mikrobiologije in Flemingovim odkritjem prvega učinkovitega antibiotika, penicilina, je edino orodje za boj proti okužbam predstavljal človeški imunski sistem. Razmah zdravljenja z antibiotiki je možnosti ozdravitve kostnih okužb močno izboljšal.

Razvoj  kirurgije umetnih sklepov je  izboljšal kvaliteto življenja milijonom ljudi po svetu z okvaro sklepov. Vendar je sam ortopedski vsadek telesu tujek  in kot tak podvržen iatrogeni bolezni - okužbi umetnega sklepa (OUS) z vsemi svojimi negativnimi posledicami na telesno in psihološko stanje pacienta. Bolezen je težak strokovni izziv za zdravnika, povezana je  z visokimi finančnimi stroški za pacienta in družbo, povzroča  tudi težave zaradi pogostih kontrol, čakanja, bolečih diagnostičnih preiskav ter strahu pred posledicami. Posledica naraščajočega števila vsajenih umetnih sklepov je  vedno večje število pacientov z OUS.

2. ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI OUS

Zdravljenje OUS in ostalih kostnih okužb je zahtevno, ker je  poleg  funkcionalne okvare sklepa prisotna še  dodatna,  sistemska prizadetost zaradi okužbe, ki lahko ogroža pacienta v celoti. Zdravljenje zahteva hitro prepoznavanje tveganja, poznavanje najnovejših metod diagnostike in kirurškega ukrepanja, zahteva timski pristop z usklajevanjem ter koordinirano akcijo. Tudi zahtevnost preučevanja te problematike je visoka zaradi relativno nizke pojavnosti in pestrosti kliničnih slik. Timski pristop zahteva sodelovanje lečečega ortopeda, negovalnega osebja, fizioterapevta, kliničnega farmakologa, mikrobiologa, patologa, infektologa, dietetika in seveda pacienta. Tak pristop je povezan s potrebo po komunikaciji, načrtovanju, sodelovanju in vzajemnem nadziranju udeležencev procesa zdravljenja. Usklajena multidisciplinarna oblika obravnave pacientov z OUS prinaša bolj predvidljive rezultate. V Ortopedski bolnišnici Valdoltra letno obravnavamo okoli 70 primerov OUS, kar nas uvršča med večje centre za zdravljenje OUS.

3. OBSEG DEJAVNOSTI OUS

Dejavnost kostnih okužb zajema zdravljenje okuženih umetnih sklepov, osteomielitisa, primarnega in sekundarnega okužbenega artritisa, kostne tuberkuloze, okužb osteosintetskega materiala na hrbtenici in drugih kosteh.

Tim, ki sodeluje znotraj dejavnosti kostnih okužb, prevzema tudi funkcijo Komisije za antibiotike z nalogami:

  1. Obravnava celotno problematiko uporabe antibiotikov v OBV
  2. Določi listo antibiotikov, ki se uporablja v OBV
  3. Opredeli smernice antibiotičnega zdravljenja v OBV
  4. Zbira podatke o letni porabi antibiotikov
  5. Spremlja razvoj odpornosti posameznih izolatov na posamezen antibiotik kot izhodišče za spremembe smernic antibiotičnega zdravljenja
  6. Spremlja pojav neželenih učinkov antibiotikov

 

Aktivnosti v dejavnosti zdravljenja kostnih okužb se prepletajo z ostalimi dejavnostmi v hiši.

4. NAMEN IN CILJI

Namen  organizirane dejavnosti za obravnavo kostnih okužb v Ortopedski bolnišnici Valdoltra je vzpostaviti pogoje za usklajeno delovanje ekipe strokovnjakov različnih strok pri obravnavi in oskrbi pacientov z  diagnozami okužb kostnih vsadkov ter drugih okužb na kosteh. Osnovni cilj je  zagotoviti pacientu najvišji možni nivo kakovosti in varnosti obravnave na področju diagnostike, načrtovanja in izvedbe zdravljenja, upoštevajoč pri tem njegove individualne potrebe in zahteve. Končni cilj je izboljšati pacientovo kvaliteto življenja z izboljšano mobilnostjo in odpravo bolečine.

Poleg tega si skupina za zdravljenje kostnih okužb v Ortopedski bolnišnici Valdoltra (OBV) prizadeva področje OUS postavitev na najvišji možni nivo tudi na raziskovalnem področju. Cilj raziskovalne dejavnosti je nenehno  izboljševanje rezultatov zdravljenja ter seznanjanje domače in svetovne strokovne javnosti z izsledki, ki lahko bistveno pripomorejo k razvoju tega slabo razvitega multidisciplinarnega področja.

5. ZAKLJUČEK

Pacienti z OUS so zaradi narave bolezni še posebej prizadeti. Ne glede na to, kako dobro je bil pacient pred primarno operacijo seznanjen z možnostjo okužbe umetnega sklepa, je zanj to nepredvidena situacija, ki jo težko sprejeme, še posebej če se pripeti pacientu, ki pred primarnim posegom, razen bolečin pri obremenjevanju, ni imel drugih težav. Zato poskušamo pacientu, poleg strokovno medicinske pomoči, nuditi tudi pomoč na  področjih, ki niso neposredno vezana na obravnavo OUS, s čimer pacientu omogočamo občutek varnosti in kvalitetne oskrbe.

 

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov