Specialistična ambulantna dejavnost

Specialistična ambulantna dejavnost
Attivita specialistica ambulatoriale

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov
Persone autorizzate della gestione delle liste di attesa
Mateja Štefančič, dipl.m.s.
Elvira Stojanović Kolnik, m.s.
Katjuša Boltar, dipl.m.s.
Ticijana Stopar, m.s.
Bojana Boršnak, m.s.
Služba za naročanje na pregled pri ortopedu:
Ufficio prenotazioni visita medica, informazioni:

tel. 05/6696-227

 

Specialistične ambulante za ORTOPEDIJO
Ambulatori specialistici di ORTOPEDIA

Ambulanta za napotitve stopnja nujnosti ZELO HITRO: 20 dni

 

 

Čakalna doba v mesecih REDNO

Tempo di attesa in mesi - trattamento REGOLARE

Čakalna doba v mesecih HITRO

Tempo di attesa in mesi - trattamento VELOCE

01.

dr.AMBROŽIČ Bogdan, dr. med. spec. ortoped

7

7

02.

mag.CIRMAN Robert Janez,dr.med. spec. ortoped

11

4

03.

ČERNEKA Kristjan, dr. med. spec. ortoped kirurgije

3

3
04. FERENAZ Floriano, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 4 2

05.

FONDA Silvester,dr. med. spec. ortoped

5 4

06.

dr.HERO Nikša,dr. med. spec. ortoped

15

13

07.

KONČAREVIČ Matej,dr. med. spec. ortoped

4 3

08.

dr.KOVAČ Simon,dr. med. spec. ortoped

4

2

09.

KRAMAR Robert,dr. med. spec. ortoped

11

4

10.

LOVRIČ Miljenko,dr. med. spec. ortoped

3

2

11.

MARČAN Radoslav ,dr. med. spec. ortoped

4

3
12. MARJANOVIČ Benjamin, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 4 3
13 MERKAČ Jakob, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 3 3

14.

MIHALIČ Rene, dr. med. spec. ortoped. kirurgije

6 3
15. MIHELIČ Anže, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 4 3
16. MIRNIK Nino, dr. med., spec. ortoped. kirugije

2

2

17.

asist.dr. MOHAR Janez, dr. med., spec. ortoped. kirurgije

10 3

18.

dr.RAVNIHAR Klemen, dr. med.spec. ortoped. kirurgije

5

3

19.

RAŽMAN Marcel,dr. med. spec. ortoped

4

4

20.

SKOMINA Ervin,dr. med. spec. ortoped

3

2

21.

mag. STRAHOVNIK Andrej, dr.med., spec.ortoped

4 2

22.

ŠTALC Jurij, dr. med., spec. ortoped.  kirurgije

7

3

23. dr. TOPOLOVEC Matevž , dr. med., spec. ortoped. kirurgije 13 12

24.

doc.dr.TREBŠE Rihard,dr. med. spec. ortoped

7

5

 

Specialistična ambulanta za EMG preiskave
Ambulatorio specialistico per esami EMG

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

ZELO HITRO
MOLTO VELOCE

Čakalna doba
Tempo di attesa

110 dni / giorni

90 dni / giorni

20 dni / giorni

 

01.

prof. GREGORIČ Milan, dr. med. spec. nevrofiziolog

02.

asist.dr.Bojan Rojc, dr.med., spec.nevrolog

 

 

 

 

Specialistične RADIOLOŠKE ambulante
Ambulatori specialistici per RADIOLOGIA

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

ZELO HITRO
MOLTO VELOCE

CT ambulante CT

26 dni / giorni

 18 dni / giorni

 10 dni / giorni
MR ambulante MR 85 dni / giorni  55 dni / giorni  30 dni/ giorni

 

 

Pooblaščeni osebi za vodenje čakalnih seznamov
Persone autorizzate della gestione delle liste di attesa
Flori Jakovac, dr. med., spec. radiolog
Elvis Paladin, dipl.rad.inž.
Služba za naročanje CT/MR preiskave
Ufficio prenotazioni, informazioni

 05/6696-370

 

01.

JAKOVAC Flori,dr. med. spec. radiolog

02.

KEBE CERKVENIK Ana,dr. med. spec. radiolog

03.

MANDIĆ Ada, dr. med. spec. radiolog

04.

mag.TOMAŽIČ Mojca, dr.med.,spec.za rentgenologijo

05. TOMIĆ Uroš, dr. med., spec. za rentgenologijo

 

Specialistična PREDOPERATIVNA ambulanta
Ambulatorio specialistico PREOPERATORIO

 

Kontaktna oseba
Persona di contatto

Samanta Dragičevič, 05/6696-222

 

01.

FONDA Nataša, dr. med. spec. anest.

02.

KOVAČEVIČ Milka, dr. med.,spec. anest.

03.

mag. LAZIĆ Predrag, dr.med.,spec.anest.

04.

SOLDATOVIĆ Gordana, dr.med.,spec. anest.

05.

ŠVABIČ Violeta, dr.med.,spec.anest.
06. VRANJKOVIČ Nedeljka, dr.med.,spec.anest.
07. ŽMAK Vladimir, dr. med., spec. anest.

 

Ankaran-Ancarano, februar - febbraio 2019

Direktor-direttore
Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

17.12.2018
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je sprejela septembra nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Spremembe, med katerimi so bile nekatere že uvedene, druge pa bodo v obdobju enega leta, prinašajo za zavarovance...
7.11.2018
V novemberski številki revije ISIS sta objavljena dva prispevka: - 8. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in srečanje Vertebrološkega združevnja Slovenije - 19. evropski ortopedski kongres EFORT 2018 v Barceloni. Prispevka si lahko...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov