Specialistična ambulantna dejavnost

Specialistična ambulantna dejavnost
Attivita specialistica ambulatoriale

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov
Persone autorizzate della gestione delle liste di attesa

Mateja Štefančič, dipl.m.s.
Elvira Stojanović Kolnik, m.s.
Arsenija Humar, m.s.
Bojana Boršnak, m.s.

Veronika Koblar Đokič, m.s.

Venija Dujmovič, m.s.

Anita Frank Gombač, m.s.

Služba za naročanje na pregled pri ortopedu:
Ufficio prenotazioni visita medica, informazioni:

tel. 05/6696-227 (8h - 12h)

 

Specialistične ambulante za ORTOPEDIJO
Ambulatori specialistici di ORTOPEDIA

Ambulanta za napotitve stopnja nujnosti ZELO HITRO: 45 dni

 

 

Čakalna doba v mesecih REDNO

Tempo di attesa in mesi - trattamento REGOLARE

Čakalna doba v mesecih HITRO

Tempo di attesa in mesi - trattamento VELOCE

01.

BERRO Kamil, dr. med., spec.ortoped.kirurgije

5

3

02.

mag.CIRMAN Robert Janez,dr.med. spec. ortoped

9

8

03.

ČERNEKA Kristjan, dr. med. spec. ortoped kirurgije

4

3
04. FERENAZ Floriano, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 11 8

05.

FONDA Silvester,dr. med. spec. ortoped

3 3

06.

dr.HERO Nikša,dr. med. spec. ortoped

13

12

07.

KONČAREVIČ Matej,dr. med. spec. ortoped

3 3

08.

dr.KOVAČ Simon,dr. med. spec. ortoped

6

4

09.

KRAMAR Robert,dr. med. spec. ortoped

14

12

10. KRAŠNA Matevž, dr.med, spec. ortoped. kirurgije 4 2
11. KURINČIČ Nejc. dr. med.,spec. ortoped.kirurgije 3 2

12.

LOVRIČ Miljenko,dr. med. spec. ortoped

3

3

13.

MARČAN Radoslav ,dr. med. spec. ortoped

3

2
14. MARJANOVIČ Benjamin, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 7 6
15. MERKAČ Jakob, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 7 6

16.

MIHALIČ Rene, dr. med. spec. ortoped. kirurgije

4 3
17. MIHELIČ Anže, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 4 3
18. MIRNIK Nino, dr. med., spec. ortoped. kirugije

3

2

19.

asist.dr. MOHAR Janez, dr. med., spec. ortoped. kirurgije

10 9

20.

dr.RAVNIHAR Klemen, dr. med.spec. ortoped. kirurgije

5

3

21.

RAŽMAN Marcel,dr. med. spec. ortoped

3

3

22.

SKOMINA Ervin,dr. med. spec. ortoped

3

3

23.

mag. STRAHOVNIK Andrej, dr.med., spec.ortoped

3 2

24.

ŠTALC Jurij, dr. med., spec. ortoped.  kirurgije

11

10

25. dr. TOPOLOVEC Matevž , dr. med., spec. ortoped. kirurgije 12 11

26.

doc.dr.TREBŠE Rihard,dr. med. spec. ortoped

5

4

 

Specialistična ambulanta za EMG preiskave
Ambulatorio specialistico per esami EMG

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

ZELO HITRO
MOLTO VELOCE

Čakalna doba
Tempo di attesa

105 dni / giorni

80 dni / giorni

25 dni / giorni

 

01.

prof. GREGORIČ Milan, dr. med. spec. nevrofiziolog

02.

asist.dr.Bojan Rojc, dr.med., spec.nevrolog

03- Igor RIGLER, dr.med., spec. nevrolog

 

 

 

 

Specialistične RADIOLOŠKE ambulante
Ambulatori specialistici per RADIOLOGIA

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

ZELO HITRO
MOLTO VELOCE

CT ambulante CT

 50 dni / giorni

 30 dni / giorni

 15 dni / giorni
MR ambulante MR  95 dni / giorni  60 dni / giorni  30 dni/ giorni

 

 

Pooblaščeni osebi za vodenje čakalnih seznamov
Persone autorizzate della gestione delle liste di attesa
Flori Jakovac, dr. med., spec. radiolog
Elvis Paladin, dipl.rad.inž.
Služba za naročanje CT/MR preiskave
Ufficio prenotazioni, informazioni

 05/6696-370  (8h - 12h)

 

01.

JAKOVAC Flori,dr. med. spec. radiolog

02.

KEBE CERKVENIK Ana,dr. med. spec. radiolog

03.

MANDIĆ Ada, dr. med. spec. radiolog

04.

mag.TOMAŽIČ Mojca, dr.med.,spec.za rentgenologijo

05. TOMIĆ Uroš, dr. med., spec. za rentgenologijo

 

Specialistična PREDOPERATIVNA ambulanta
Ambulatorio specialistico PREOPERATORIO

 

Kontaktna oseba
Persona di contatto

Samanta Dragičevič, 05/6696-222

 

01.

DOMAZETOVSKI Mitko, dr. med. spec. anest.

02.

FONDA Nataša, dr. med. spec. anest.

03.

PAVLOVIĆ Gordana dr. med.,spec. anest.

04.

mag. LAZIĆ Predrag, dr.med.,spec.anest.

05. MIKAC Dražen, dr.med.spec.anest.

06.

PRAŽNIKAR Andreja, dr.med.,spec.anest.

07.

SOLDATOVIĆ Gordana, dr.med.,spec. anest.

08.

ŠVABIČ Violeta, dr.med.,spec.anest.
09. VALIČ Anja, dr.med.spec.anest.
10. VRANJKOVIČ Nedeljka, dr.med.,spec.anest.

 

Ankaran-Ancarano,  april- aprile 2021

Direktor-direttore
Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

19.3.2021
E017002 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - M/Ž   Podrobnejšo vsebino in pogoje za zasedbo delovnega mesta si lahko ogledate v priloženih objavi. Prijave s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev,...
17.3.2021
S 1. februarjem smo kljub epidemiji začeli z glasovanjem v letošnji akciji Moj zdravnik, ki je že 25. po vrsti in letos poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.  Glasovanje poteka do 1. aprila 2021....

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov