Specialistična ambulantna dejavnost

Specialistična ambulantna dejavnost
Attivita specialistica ambulatoriale

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama
Persona responsabile della gestione delle liste di attesa
Ervin Skomina, dr.med., spec. ortopedije, vodja ambulantne službe
Služba za naročanje na pregled pri ortopedu:
Ufficio prenotazioni visita medica, informazioni:

tel. 05/6696-227

 

Specialistične ambulante za ORTOPEDIJO
Ambulatori specialistici di ORTOPEDIA

 

 

Čakalna doba v mesecih REDNO

Tempo di attesa in mesi - trattamento REGOLARE

Čakalna doba v mesecih HITRO

Tempo di attesa in mesi - trattamento VELOCE

01.

dr.AMBROŽIČ Bogdan, dr. med. spec. ortoped

8

7

02.

mag.CIRMAN Robert Janez,dr.med. spec. ortoped

10

9

03.

ČERNEKA Kristjan, dr. med. spec. ortoped kirurgije

4

3
04. FERENAZ Floriano, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 6 5

05.

FONDA Silvester,dr. med. spec. ortoped

4 3

06.

dr.HERO Nikša,dr. med. spec. ortoped

14

12

07.

KONČAREVIČ Matej,dr. med. spec. ortoped

5 4

08.

dr.KOVAČ Simon,dr. med. spec. ortoped

5

4

09.

KRAMAR Robert,dr. med. spec. ortoped

10

9

10.

LOVRIČ Miljenko,dr. med. spec. ortoped

3

3

11.

MARČAN Radoslav ,dr. med. spec. ortoped

5

4
12. MARJANOVIČ Benjamin, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 4 4
13 MERKAČ Jakob, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 4 3

14.

MIHALIČ Rene, dr. med. spec. ortoped. kirurgije

4 4
15. MIHELIČ Anže, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 4 3
16. MIRNIK Nino, dr. med., spec. ortoped. kirugije

3

3

17.

asist.dr. MOHAR Janez, dr. med., spec. ortoped. kirurgije

9 8

18.

RAVNIHAR Klemen, dr. med.spec. ortoped. kirurgije

4

3

19.

RAŽMAN Marcel,dr. med. spec. ortoped

4

4

20.

SKOMINA Ervin,dr. med. spec. ortoped

4

4

21.

mag. STRAHOVNIK Andrej, dr.med., spec.ortoped

4 3

22.

ŠTALC Jurij, dr. med., spec. ortoped.  kirurgije

6

5

23. dr. TOPOLOVEC Matevž , dr. med., spec. ortoped. kirurgije 9 8

24.

doc.dr.TREBŠE Rihard,dr. med. spec. ortoped

6

5

 

Specialistična ambulanta za EMG preiskave
Ambulatorio specialistico per esami EMG

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

 

Čakalna doba
Tempo di attesa

120 dni / giorni

90 dni / giorni

 

01.

prof. GREGORIČ Milan, dr. med. spec. nevrofiziolog

02.

asist.dr.Bojan Rojc, dr.med., spec.nevrolog

 

 

 

 

Specialistične RADIOLOŠKE ambulante
Ambulatori specialistici per RADIOLOGIA

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

 

CT ambulante
CT

20 dni / giorni

  16 dni / giorni

  MR ambulante
MR
90 dni / giorni   35 dni / giorni

 

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama
Persona responsabile della gestione delle liste di attesa
Flori Jakovac, dr. med., spec. radiolog
Služba za naročanje CT/MR preiskave
Ufficio prenotazioni, informazioni

 05/6696-370

 

01.

JAKOVAC Flori,dr. med. spec. radiolog

02.

KEBE CERKVENIK Ana,dr. med. spec. radiolog

03.

MANDIĆ Ada, dr. med. spec. radiolog

04.

mag.TOMAŽIČ Mojca, dr.med.,spec.za rentgenologijo

05. TOMIĆ Uroš, dr. med., spec. za rentgenologijo

 

Specialistična PREDOPERATIVNA ambulanta
Ambulatorio specialistico PREOPERATORIO

 

Kontaktna oseba
Persona di contatto

Samanta Dragičevič, 05/6696-222

 

01.

FONDA Nataša, dr. med. spec. anest.

02.

KOVAČEVIČ Milka, dr. med.,spec. anest.

03.

mag. LAZIĆ Predrag, dr.med.,spec.anest.

04.

SOLDATOVIĆ Gordana, dr.med.,spec. anest.

05.

ŠVABIČ Violeta, dr.med.,spec.anest.
06. VRANJKOVIČ Nedeljka, dr.med.,spec.anest.
07. ŽMAK Vladimir, dr. med., spec. anest.

 

Ankaran-Ancarano, oktober - ottobre 2018

Direktor-direttore
Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

28.6.2018
V Ortopedski bolnišnici Valdoltra (OBV) smo v petek, 15.6.2018, organizirali 8. raziskovalni dan bolnišnice skupaj s srečanjem Vertebrološkega združenja Slovenije. Na Raziskovalnem dnevu in srečanju Vertebrološkega združenja so bili predstavljeni...
22.6.2018
V Ortopedski bolnišnici Valdoltra (OBV) smo v petek, 15.6.2018, organizirali 8. raziskovalni dan bolnišnice skupaj s srečanjem Vertebrološkega združenja Slovenije. Na Raziskovalnem dnevu in srečanju Vertebrološkega združenja so bili predstavljeni...

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov