Specialistična ambulantna dejavnost

Specialistična ambulantna dejavnost
Attivita specialistica ambulatoriale

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov
Persone autorizzate della gestione delle liste di attesa

Arsenija Humar, m.s.
Veronika Koblar Đokič, m.s.

 

Služba za naročanje na pregled pri ortopedu:
Ufficio prenotazioni visita medica, informazioni:

tel. 05/6696-227 (8h - 12h)

 

Specialistične ambulante za ORTOPEDIJO
Ambulatori specialistici di ORTOPEDIA

Ambulanta za napotitve stopnja nujnosti ZELO HITRO:  120 dni

 

 

Čakalna doba v mesecih REDNO

Tempo di attesa in mesi - trattamento REGOLARE

Čakalna doba v mesecih HITRO

Tempo di attesa in mesi - trattamento VELOCE

01.

BERRO Kamil, dr. med., spec.ortoped.kirurgije

5

4

02.

mag.CIRMAN Robert Janez,dr.med. spec. ortoped

13

11

03. ČELEŠ Dejan, dr. med., spec. ortoped. kirurgije  13 11

04.

ČERNEKA Kristjan, dr. med. spec. ortoped kirurgije

8

6
05. FERENAZ Floriano, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 21 19

06.

FONDA Silvester,dr. med. spec. ortoped

5 4

07.

dr.HERO Nikša,dr. med. spec. ortoped

16

11

08. HLEDE Saša, dr. med., spec. spl. kirurgije 2 1

09.

KONČAREVIČ Matej,dr. med. spec. ortoped

6 5

10.

doc.dr.KOVAČ Simon,dr. med. spec. ortoped

7

5

11. KRAŠNA Matevž, dr.med, spec. ortoped. kirurgije 7 4
12. KURINČIČ Nejc. dr. med.,spec. ortoped.kirurgije 8 7

13.

MARČAN Radoslav ,dr. med. spec. ortoped

6

5
14. MARJANOVIČ Benjamin, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 8 5
15. MERKAČ Jakob, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 8 6

16.

doc. dr. MIHALIČ Rene, dr. med. spec. ortoped. kirurgije

6 5
17. MIHELIČ Anže, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 7 5
18. MIRNIK Nino, dr. med., spec. ortoped. kirugije

7

6

19.

doc.dr. MOHAR Janez, dr. med., spec. ortoped. kirurgije

14 13
20. NABERGOJ Marko, dr. med., spec. ortoped kirurgije  7 6
21. NOVAK Samo, dr. med., spec. ortoped. kirurgije  6 6

22.

dr.RAVNIHAR Klemen, dr. med.spec. ortoped. kirurgije

7

6

23.

RAŽMAN Marcel,dr. med. spec. ortoped

5

4

24. SLOKAR Urban, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 4 3

25.

SKOMINA Ervin,dr. med. spec. ortoped

6

5

26. 

mag. STRAHOVNIK Andrej, dr.med., spec.ortoped

7 5

27.

ŠTALC Jurij, dr. med., spec. ortoped.  kirurgije

20

19

28. doc.dr. TOPOLOVEC Matevž , dr. med., spec. ortoped. kirurgije 16 13

29.

doc.dr.TREBŠE Rihard,dr. med. spec. ortoped

7

6

 

Specialistična ambulanta za EMG preiskave
Ambulatorio specialistico per esami EMG

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

ZELO HITRO
MOLTO VELOCE

Čakalna doba
Tempo di attesa

210 dni / giorni

100 dni / giorni6060

30 dni / giorni

 

01.

doc.dr.Bojan Rojc, dr.med., spec.nevrolog

02. Igor RIGLER, dr.med., spec. nevrolog

 

 

 

 

Specialistične RADIOLOŠKE ambulante
Ambulatori specialistici per RADIOLOGIA

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

ZELO HITRO
MOLTO VELOCE

CT ambulante CT

 40 dni / giorni

 25 dni / giorni

15 dni / giorni
MR ambulante MR  120 dni / giorni  90 dni / giorni 30 dni/ giorni

 

 

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov
Persone autorizzate della gestione delle liste di attesa
Flori Jakovac, dr. med., spec. radiolog
 
Služba za naročanje CT/MR preiskave
Ufficio prenotazioni, informazioni

 05/6696-370  (8h - 12h)

 

01. BULATOVIĆ Dragan, dr. med., spec. radiolog 
02. FERENAZ Nina, dr. med., spec. radiolog

03.

JAKOVAC Flori,dr. med. spec. radiolog

04.

KEBE CERKVENIK Ana,dr. med. spec. radiolog

05.

MANDIĆ Ada, dr. med. spec. radiolog

06.

STUŠEK Alja, dr. med., spec. radiolog 

07. TOMIĆ Uroš, dr. med., spec. radiolog
08. UGRIN Katja, dr. med., spec. radiolog 

 

Specialistična PREDOPERATIVNA ambulanta
Ambulatorio specialistico PREOPERATORIO

 

Kontaktna oseba
Persona di contatto

Samanta Dragičevič, 05/6696-222

 

01.

FONDA Nataša, dr. med., spec. anesteziologije z reanimatologijo 

02. DOMAZETOVSKI Mitrko, dr.med.,spec. anest., reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine

03.

KRBAVČIČ Franko, dr. med., spec. anest. z reanimatologijo in perioperativne medicine

04. MIKAC Dražen, dr.med., spec.anest., reanimatologiije in perioperativne intenzivne medicine 
05. PAVLOVIĆ Gordana, dr.med., spec. anest. z reanimatologijo

06.

PRAŽNIKAR Andreja, dr.med.,spec.anesteziologije z reanimatologijo 

07.

SOLDATOVIĆ Gordana, dr.med.,spec. anesteziologije z reanimatologijo 

08.

ŠVABIČ Violeta, dr.med.,spec.anesteziologije  z reanimatologijo 
09. ULJANČIČ Barbara, dr.med., anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine 
10. VALIČ Anja, dr.med., spec. antesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine 
11. VRANJKOVIČ Nedeljka, dr.med.,spec.anesteziologije z reanimatologijo

 

Ankaran, junij - giugno  2024

Direktor-direttore
Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov