Specialistična ambulantna dejavnost

Specialistična ambulantna dejavnost
Attivita specialistica ambulatoriale

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov
Persone autorizzate della gestione delle liste di attesa

Mateja Štefančič, dipl.m.s.
Elvira Stojanović Kolnik, m.s.
Arsenija Humar, m.s.
Bojana Boršnak, m.s.

Veronika Koblar Đokič, m.s.

Venija Dujmovič, m.s.

Anita Frank Gombač, m.s.

Služba za naročanje na pregled pri ortopedu:
Ufficio prenotazioni visita medica, informazioni:

tel. 05/6696-227 (8h - 12h)

 

Specialistične ambulante za ORTOPEDIJO
Ambulatori specialistici di ORTOPEDIA

Ambulanta za napotitve stopnja nujnosti ZELO HITRO: 14 dni

 

 

Čakalna doba v mesecih REDNO

Tempo di attesa in mesi - trattamento REGOLARE

Čakalna doba v mesecih HITRO

Tempo di attesa in mesi - trattamento VELOCE

01.

BERRO Kamil, dr. med., spec.ortoped.kirurgije

4

3

02.

mag.CIRMAN Robert Janez,dr.med. spec. ortoped

9

8

03.

ČERNEKA Kristjan, dr. med. spec. ortoped kirurgije

4

3
04. FERENAZ Floriano, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 6 4

05.

FONDA Silvester,dr. med. spec. ortoped

3 3

06.

dr.HERO Nikša,dr. med. spec. ortoped

13

11

07.

KONČAREVIČ Matej,dr. med. spec. ortoped

3 3

08.

dr.KOVAČ Simon,dr. med. spec. ortoped

4

4

09.

KRAMAR Robert,dr. med. spec. ortoped

9

9

10. KURINČIČ Nejc. dr. med.,spec. ortoped.kirurgije 3 3

11.

LOVRIČ Miljenko,dr. med. spec. ortoped

3

3

12.

MARČAN Radoslav ,dr. med. spec. ortoped

3

3
13. MARJANOVIČ Benjamin, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 4 4
14 MERKAČ Jakob, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 4 4

15.

MIHALIČ Rene, dr. med. spec. ortoped. kirurgije

4 3
16. MIHELIČ Anže, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 4 3
17. MIRNIK Nino, dr. med., spec. ortoped. kirugije

3

3

18.

asist.dr. MOHAR Janez, dr. med., spec. ortoped. kirurgije

8 5

19.

dr.RAVNIHAR Klemen, dr. med.spec. ortoped. kirurgije

5

4

20.

RAŽMAN Marcel,dr. med. spec. ortoped

3

3

21.

SKOMINA Ervin,dr. med. spec. ortoped

3

3

22.

mag. STRAHOVNIK Andrej, dr.med., spec.ortoped

3 3

23.

ŠTALC Jurij, dr. med., spec. ortoped.  kirurgije

7

6

24. dr. TOPOLOVEC Matevž , dr. med., spec. ortoped. kirurgije 8 8

25.

doc.dr.TREBŠE Rihard,dr. med. spec. ortoped

5

4

 

Specialistična ambulanta za EMG preiskave
Ambulatorio specialistico per esami EMG

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

ZELO HITRO
MOLTO VELOCE

Čakalna doba
Tempo di attesa

120 dni / giorni

90 dni / giorni

25 dni / giorni

 

01.

prof. GREGORIČ Milan, dr. med. spec. nevrofiziolog

02.

asist.dr.Bojan Rojc, dr.med., spec.nevrolog

03- Igor RIGLER, dr.med., spec. nevrolog

 

 

 

 

Specialistične RADIOLOŠKE ambulante
Ambulatori specialistici per RADIOLOGIA

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

ZELO HITRO
MOLTO VELOCE

CT ambulante CT

 28 dni / giorni

 16 dni / giorni

 10 dni / giorni
MR ambulante MR 105 dni / giorni  65 dni / giorni  12 dni/ giorni

 

 

Pooblaščeni osebi za vodenje čakalnih seznamov
Persone autorizzate della gestione delle liste di attesa
Flori Jakovac, dr. med., spec. radiolog
Elvis Paladin, dipl.rad.inž.
Služba za naročanje CT/MR preiskave
Ufficio prenotazioni, informazioni

 05/6696-370  (8h - 12h)

 

01.

JAKOVAC Flori,dr. med. spec. radiolog

02.

KEBE CERKVENIK Ana,dr. med. spec. radiolog

03.

MANDIĆ Ada, dr. med. spec. radiolog

04.

mag.TOMAŽIČ Mojca, dr.med.,spec.za rentgenologijo

05. TOMIĆ Uroš, dr. med., spec. za rentgenologijo

 

Specialistična PREDOPERATIVNA ambulanta
Ambulatorio specialistico PREOPERATORIO

 

Kontaktna oseba
Persona di contatto

Samanta Dragičevič, 05/6696-222

 

01.

DOMAZETOVSKI Mitko, dr. med. spec. anest.

02.

FONDA Nataša, dr. med. spec. anest.

03.

PAVLOVIĆ Gordana dr. med.,spec. anest.

04.

mag. LAZIĆ Predrag, dr.med.,spec.anest.

05. MIKAC Dražen, dr.med.spec.anest.

06.

PRAŽNIKAR Andreja, dr.med.,spec.anest.

07.

SOLDATOVIĆ Gordana, dr.med.,spec. anest.

08.

ŠVABIČ Violeta, dr.med.,spec.anest.
09. VALIČ Anja, dr.med.spec.anest.
10. VRANJKOVIČ Nedeljka, dr.med.,spec.anest.

 

Ankaran-Ancarano, januar - gennaio 2021

Direktor-direttore
Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

6.1.2021
Epidemija nalezljive bolezni COVID-19 je močno zarezala v ustaljene navade slehernega državljana. Izredne razmere so prizadele praktično vse panoge gospodarstva in javnega sektorja. V zdravstvu smo bili med bolj izpostavljenimi, po eni strani zaradi...
23.10.2020
Vse bolnike, ki ste bili od 19.10.2020 dalje naročeni v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, (pa smo termin odpovedali) bomo o novem terminu obvestili oz. boste prejeli novo vabilo. Obveščanje bo potekalo postopoma, prosimo vas za razumevanje...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov